ASCENDUM STAVEBNÉ STROJE SLOVENSKO

Prehlásenie Dr. Thomas Schmitza.

Prehlásenie Dr. Thomasa Schmitza

Od septembra 2003 riadim ako prezident a CEO holding Ascendum Central Europe GmbH – predtým Volvo Central Europe Group – ako samostatnú firmu. K tomuto holdingu patria popri Rakúsku aj iné krajiny a trhy ako Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko a Chorvátsko, v ktorých taktiež nesiem strategickú zodpovednosť ako konateľ. Slovinsko a Bosnu-Hercegovinu našim menom spravujú právne samostatní zmluvní partneri. Celkový obrat holdingu dosiahnutý v roku 2014 dosiahol cca 150 mil. EUR, z ktorých asi 50% vytvorilo samo Rakúsko.

Od roku 1986 v Rakúsku obchodujeme ako generálny dovozca so stavebnými strojmi značky VOLVO. Vo všetých krajinách našej skupiny ponúkame riešenie problémov a financovanie šité na mieru a technickú poradenskú činnost na najvyššej úrovni – s promptnými dodávkami náhradných dielov.

Naše produktové portfólio zahŕňa kolesové nakladače, hydraulické bágre, kĺbové nakladače a cestné finišéry značky VOLVO a od roku 2016 taktiež prekládkové rýpadlá značky SENNEBOGEN. Okrem toho predávame stavebnú a demoličnú techniku ATLAS COPCO, ako napríklad hydraulické kladivá a demoličné drviče. Od roku 2015 patria do palety našich dodávok aj kompresory, generátory a osvetlovacie stožiare tejto značky.

Ako firma a ako tím sme obzvlášť hrdí na to, že sme úspešne prežili hospodársky veľmi náročné roky 2008-2010. Práve v krajinách holdingu Ascendum Central Europe GmbH mimo Rakúska sa dnes ponúkajú šance generovať dlhodobý rast. Aby sme v budúcnosti dokázali plniť požiadavky trhu, považujeme za najdôležitejšiu investíciu nášho holdingu profesionálne vzdelávanie našich pracovníkov.