Naše Hodnoty

Vedenie tímu Ascendum Central Europe GmbH

  • Spokojnosť zákazníka je našim cieľom a súčasne merítkom nášho ekonomického úspechu.
  • Hospodársky úspech umožňuje rast našej spoločnosti.
  • Predpokladom pre úspešný chod spoločnosti sú kompetentní zamestnanci, ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť a sú schopí jednať so zákazníkmi.
  • Každý zamestnanec rovnakou mierou prispieva k obchodnému úspechu a preto je rovnako dôležitý.
  • Rozhodujúcim faktorom nie je úspech jednotlivcov alebo jednotlivých útvarov a divízii, ale celkový úspech našej spoločnosti.
  • Oceňujeme kompetenciu našich zákazníkov a zamestnancov a rešpektujeme, že každý môže prispieť ku spokojnosti zákazníkov a dosiahnuť úspech v spoločnosti.
  • Základné hodnoty našej spoločnosti sú hlavnými piliermi našich ideí a činov.
  • Orientácia na úspech
  • Udržiteľnosť
  • Služba